مدیریت

مدیریت

 

 هرگاه جمعی گرد هم آیند و آهنگ کاری کنند ، ناگزیر ، نیازمند مدیری هستند که آنان را هماهنگ کند.

 اینکه امروزه برای تربیت مدیر ، کتابها و مقالات بسیاری تالیف شده ، جای تعجب ندارد ، چه اینکه در عصر  حاضر ، پیشرفت ها    تمام علوم برای همگان ملموس و محسوس است؛ اما زیبا آن جاست که امامان شیعه به مدد علم الهی و خرد خویش در بیش از    هزار سال پیش ، آداب مدیریت و ویژگی های مدیران شایسته را تشریح کرده اند. در میان آموزه های روایی شیعه ، مشهورترین  متنی که ویژگی ها و وظایف یک مدیر موفق را بر می شمرد ، نامه 53 نهج البلاغه یا همان سفارش نامه ی مالک اشتر است .

 اصول :

 1- اصل تعادل در امور : استواری مدیریت ، به آن است که با نگاهی کلی ، به امور خرد و کلان توجه داشت.

 2- اصل تقسیم کار : اقتضای مدیریت آن است که از دیگران برای پیشبرد اهداف بهره برد بدین سان که برای تمام کارها افراد متعددی را منصوب نمود تا کارهای خرد وکلان توامان انجام شود.

 3- اصل انضباط : یعنی انجام دادن کار در موعد مقرر سپس برنامه ریزی و در نهایت پی گیری

 4- اصل شایسته سالاری : چگونگی ارزیابی مدیر می تواند با کنترل کارمندان صورت پذیرد . کنترل یعنی مقایسه بین بایدها یعنی آنچه باید باشد و هست ها یعنی واقعیت موجود.

 5- اصل جبران خدمات کارکنان: قدرشناسی از کارکنان نیکو ، خود بزرگترین تنبیه برای کارکنانی است که به وظایف خود عمل نمی کنند .

 

از دیدگاه امام صادق علیه السلام چهار اساس برای استحکام مدیریت موجود است :

 الف- مشورت با خیرخواهان : مشورت با خردمندان می تواند زوایای مختلف یک تصمیم را برای مدیر روشن سازد.

 ب- حفظ شأن خردمندان

 ج-مقابله با تنش ها : مدیریت در بحران نشانگر اوج توانائی یک مدیر است . نخستین قدم ، بررسی زمینه ها و اندیشیدن به راه حل و سپس اقدام است.

 د- ثبات بخشی : پس از آنکه مدیر ، برنامه ریزی نیکو برای پیشبرد کارها ترسیم کرد باید با پی گیری مستمرسعی کند برنامه اش ثبات پیدا کند.

 

 

الهی مدد کن مرا به انجام کار

همت مولا همراه

حسن امامی فر- مدیر مجتمع آموزش از راه دور بصیرت