میدان بهارستان خیابان صفی علیشاه پایین تر از چهار راه هدایت - کوچه نگارستان پلاک 1

تلفن : 77620557 نمابر :77521510

کد پستی : 1147945571

ساعات مراجعه و تماس : 14 الی  17 بجز پنجشنبه و ایام تعطیل

EMAIL : info@basirat12      BASIRATSCHOOL@YAHOO.COM

فرم تماس با ما


نام
نام خانوادگی 
تلفن 
ایمیل 
وب سایت
آدرس
نحوه آشنایی با ما
عنوان پیام
شرح